Користувальницькькі налаштування

Налаштування сайту


Сайдбар

Розділи

Загальний опис
Історія змін
Рекомендації до оновлення
Плани на майбутнє
Відомі проблеми
Онлайн демо
Допомога проекту
Люди
Трохи про безпеку

FAQРедагувати сайдбар

templating

Макроси шаблонів Ubilling

Загальні шаблони

Використовуються для друку різноманітних документів
{LOGIN} - логін користувача
{PASSWORD} - пароль користувача
{USERHASH} - хеш користувача
{TARIFF} - тариф користувача
{TARIFFPRICE} - абонплата тарифу користувача
{CASH} - баланс користувача
{CREDIT} - кредит користувача
{DOWN} - користувач вимкнений
{PASSIVE} - користувач заморожений
{AO} - користувач завжди онлайн
{CONTRACT} - номер договору користувача
{CONTRACTDATE} - дата укладання договору користувача
{REALNAME} - П.І.Б. користувача
{ADDRESS} - адреса користувача
{EMAIL} - пошта користувача
{PAYID} - платіжний ідентифікатор користувача
{TRAFFIC} - сума трафіку користувача
{TRAFFICDOWN} - завантажений трафік
{TRAFFICUP} - відправлений трафік
{IP} - IP користувача
{MAC} - MAC користувача
{NETID} - ідентифікатор мережі користувача
{HOSTID} - ідентифікатор хост запису користувача
{NASID} - ідентифікатор NAS-а користувача
{NASIP} - IP NAS-а користувача
{NASNAME} - ім'я NAS-а користувача
{NASTYPE} - тип NAS-а користувача
{SPEEDDOWN} - швидкість завантаження встановлена для тарифу користувача
{SPEEDUP} - швидкість відправлення встановлена для тарифу користувача
{PBIRTH} - дата народження користувача
{PNUM} - номер паспорта користувача
{PDATE} - дата видачі паспорта користувачу
{PWHO} - ким виданий паспорт користувачу
{PCITY} - місто реєстрації(прописки) користувача
{PSTREET} - вулиця реєстрації(прописки) користувача
{PBUILD} - будинок реєстрації(прописки) користувача
{PAPT} - квартира реєстрації(прописки) користувача
{PRINTME} - діалог друку документа
{CUSTREALNAME} - Кастомне ПІБ
{CUSTDATE} - Кастомна дата
{CUSTSERVICE} - Кастомний сервіс
{CUSTNOTES} - Кастомні примітки
{CUSTSUM} - Кастомна сума
{PDV} - ставка ПДВ щодо кастомної суми
{CUSTSUMPDV} - Кастомна сума з ПДВ
{CUSTSUMPDVLIT} - Кастомна сума з ПДВ прописом
{CUSTSUMLIT} - Кастомна сума прописом
{CUSTPHONE} - Кастомний телефон
{DOCID} - ID документа користувача
{PHONE} - Телефон користувача
{MOBILE} - Мобільний користувача
{ROUNDCASH} - Округлений до копійок баланс користувача
{CURDATE} - Поточна дата
{LACK} - необхідна кількість грошей, яку потрібно покласти на рахунок для продовження роботи
{CFIELD:XX} - значення додаткового поля профілю користувача з ID типу поля XX.

Починаючи з Ubilling 0.5.6 для документів (тільки з шаблонами в docx) можуть використовуватись наступні макрости для друку даних асоційованих юридичних осіб та розширених пулів адрес:

{CORPNAME} - Найменування організації
{CORPADDRESS} - Адреса
{CORPDOCTYPE} - Тип документа
{CORPDOCNUM} - Номер документа
{CORPDOCDATE} - Дата документа
{CORPBANKACC} - Розрахунковий рахунок
{CORPBANKNAME} - Назва банку
{CORPBANKMFO} - МФО банку
{CORPEDRPOU} - ЄДРПОУ
{CORPNDSTAXNUM} - № св. платника ПДВ
{CORPINNCODE} - Індивідуальний податковий код
{CORPTAXTYPE} - Типи оподаткування
{CORPNOTES} - Примітки
{NETWORKS_EXT} - Асоційовані з користувачем розширені пули адрес

Починаючи з Ubilling 0.6.1 для чеків (html+docx) та документів (docx) додані наступні макроси визначальні поля пов'язаного контрагента:

{AGENTEDRPO}
{AGENTNAME}
{AGENTID}
{AGENTBANKACC}
{AGENTBANKNAME}
{AGENTBANKCODE}
{AGENTIPN}
{AGENTLICENSE}
{AGENTJURADDR}
{AGENTPHISADDR}
{AGENTPHONE}

Починаючи з Ubilling 1.3.5 для docx документів, також доступні такі макроси:

{CONTRACTDATELIT} - дата підписання угоди з локалізованим місяцем
{CONTRACTDATEFROMLIT} - дата початку угоди з локалізованим місяцем
{CONTRACTDATETILLLIT} - дата закінчення угоди, з локалізованим місяцем
{CONDETPRICE} - вартість підключення з condet
{CONDETPERIOD} - термін підключення
{AGENTNAMEABBR} - скорочена назва організації з довідника “Господарюючі суб`єкти”
{AGENTSIGNATORY} - підписант угоди з боку провайдера
{AGENTSIGNATORY2} - підписант угоди з боку провайдера альтернативний
{AGENTBASIS} - на основі чого діє підписант (на основі статуту, довіреності, тощо)
{AGENTMAIL} - пошта провайдера
{AGENTSITE} - сайт провайдера
{CORPNAMEABBR} - скорочене найменування Юр. Особи типу “ЗАТ УкрКонеСервіс”
{CORPSIGNATORY} - підписант угоди з боку Юр. Особи
{CORPSIGNATORY2} - підписант угоди з боку Юр. Особи тіпа альтернативний
{CORPBASIS} - на підставі чого діє підписант з боку клієнта
{CORPEMAILDOCS} - пошта Юр. Особи для відсилки рахунків, актів, тощо

{CONDETPRICELIT} - вартість підключення з condet прописом (для акту підключення)
{TARIFFPRICELIT} - вартість тарифу прописом
{FIRSTDAYMONTH} - перший день поточного місяця з локалізованим місяцем
{LASTDAYMONTH} - останній день поточного місяця з локалізованим місяцем
{FIRSTDAYNEXTMONTH} - перший день наступного місяця з локалізованим місяцем
{LASTDAYNEXTMONTH} - останній день наступного місяця з локалізованим місяцем
{CURDATELIT} - поточна дата з локалізованим місяцем

Для друку з документів з кабінету користувача, починаючи з Ubilling 0.5.0, доступні макроси:
{LOGIN}
{PASSWORD}
{TARIFF}
{TARIFFPRICE}
{CASH}
{CREDIT}
{DOWN}
{PASSIVE}
{AO}
{CONTRACT}
{REALNAME}
{ADDRESS}
{EMAIL}
{PAYID}
{TRAFFIC}
{TRAFFICDOWN}
{TRAFFICUP}
{IP}
{SPEEDDOWN}
{CURDATE}
{PDV}
{CUST*}
{DOCID}

Шаблони DHCP

global.template
Підтримуються наступні макро:

{SUBNETS} - місце вставки конфігів сабнетів
{DENYMEMBERS} - генерує заборону для видачі з пулу адрес, для класів, що використовуються з option 82
{DENYVLANGENMEMBERS} - генерує заборону для видачі з пулу адрес, для класів, що використовуються з VLANGEN_SUPPORT
{DENYONUMEMBERS} - генерує заборону видачу з пулу адрес для класів використовуваних мережами dhcp option 82 + mac onu bdcom/zte.

subnets.template
Підтримуються макро:
{STARTIP} - початкова IP підмережі
{ENDIP} - кінцева IP підмережі
{NETWORK} - підмережа без маски
{MASK} - маска підмережі у вигляді (наприклад 255.255.255.0)
{CIDR} - бітова CIDR маска підмережі (наприклад 24)
{ROUTERS} - шлюз, за замовчуванням - це початкова IP+1
{HOSTS} - ім'я файлу з хостами в даній підмережі

Наприклад, якщо для мережі 172.30.0.0/20 використовувати наступні шаблони global.template та subnets.template:

global.template
 option domain-name "ourisp"; 
 option domain-name-servers 8.8.8.8; 
 default-lease-time 3600; 
 max-lease-time 43200; 
 authoritative; 
 ddns-update-style none; 
 log-facility local7; 
 one-lease-per-client true; 
 deny duplicates; 
 shared-network ourisp {
 {SUBNETS}
 }
subnets.template
 subnet {NETWORK} netmask {MASK} { 
 default-lease-time 3600; 
 option domain-name "ourisp"; 
 option subnet-mask {MASK}; 
 option routers {ROUTERS}; 
 include "/usr/local/etc/multinet/{HOSTS}"; 
 } 

в результаті ми отримаємо наступний dhcpd.conf:

dhcpd.conf
 option domain-name "ourisp"; 
 option domain-name-servers 8.8.8.8; 
 default-lease-time 3600; 
 max-lease-time 43200; 
 authoritative; 
 ddns-update-style none; 
 log-facility local7; 
 one-lease-per-client true; 
 deny duplicates; 
 
 shared-network ourisp {
 subnet 172.30.0.0 netmask 255.255.240.0 { 
 default-lease-time 3600; 
 option domain-name "ourisp"; 
 option subnet-mask 255.255.240.0; 
 option routers 172.30.0.1; 
 include "/usr/local/etc/multinet/ournet.conf"; 
 } 
 }

Шаблони експорту оплат

Підтримуються макро:
{FROMDATE} та {FROMTIME} - початкова дата та час експорту
{TODATE} та {TOTIME} - кінцева дата та час експорту
{AGENTNAME} - контрагент
{AGENTEDRPO} - ДРПО контрагента
{PAYDATE} - дата платежу
{PAYTIME} - час оплати
{PAYSUMM} - сума платежу цифрами
{CONTRACT} - номер договору користувача
{CONTRACTDATE} - дата укладання договору
{REALNAME} - П.І.Б. користувача
{DRFO} - код ДРФО
{JURFACE} - чи є юридичною особою
{TARIFF} - тариф користувача
{STREET} - вулиця
{BUILD} - будинок
{APT} - квартира
{NOTE} - примітка до платежу
{PAYID} - унікальний ідентифікатор платежу

Шаблони друку чеків

Підтримуються макро:

{AGENTEDRPO} - ДРПО контрагента
{AGENTNAME} - контрагент
{PAYDATE} - дата та час оплати
{PAYSUMM} - сума платежу цифрами
{PAYSUMM_LIT} - сума платежу прописом
{PAYID} - ідентифікатор платежу
{DAYPAYID} - номер платежу в розрізі дня
{PAYIDENC} - ідентифікатор платежу у вигляді IDENC
{FULLADDRESS} - повна адреса абонента
{REALNAME} - П.І.Б. абонента
{PAYTARGET} - призначення платежу
{CDAY} {CMONTH} {CYEAR} - поточний день, місяць, рік
{PAYMENTID} - Платіжний ID користувача

Починаючи з Ubilling 0.5.0 до шаблонів чеків docx додані такі макроси:

{LOGIN} - Логін абонента
{CONTRACT} - Номер договору
{EMAIL} - E-mail абонента
{PHONE} - Телефон абонента
{MOBILE} - Мобільний абонент
{PAYSUMM_CELS} - Сума платежу (Цілі)
{PAYSUMM_COPS} - Сума платежу (Копійки)
{PAYNOTE} - Примітки до платежу

Шаблоны конфігів DOCSIS модемів

підтримуються макро:

{USER_MAC} - MAC користувача
{USER_IP} - IP користувача за яким закріплений модем

Шаблони друку боржників КТБ

{REALNAME} - ПІБ користувача КТБ
{STREET} - Вулиця проживання користувача
{BUILD} - Будинок
{APT} - Квартира
{DEBT} - Сума на рахунку
{CURDATE} - Поточна дата
{PAYDAY} - перше число поточного місяця

SMSZilla

{LOGIN} - логін абонента
{REALNAME} - П.І.Б. абонента
{TARIFF} - назва тарифу абонента
{TARIFFPRICE} - вартість тарифу абонента
{PAYMENTID} - платіжний ID абонента
{CREDIT} - значення кредиту абонента
{CASH} - сума грошей на рахунку абонента
{LACK} - необхідна кількість грошей, яку потрібно покласти на рахунок для продовження роботи
{ROUNDCASH} - заокруглена до копійок сума на рахунку абонента
{IP} - IP адреса абонента
{MAC} - MAC адреса абонента
{FULLADDRESS} - повна адреса абонента
{PHONE} - телефон абонента
{MOBILE} - основна мобілка абонента
{CONTRACT} - номер договору абонента
{EMAIL} - email абонента
{CURDATE} - поточна дата
{PASSWORD} - пароль абонента
{TARIFFPERIOD} - періодичність нарахування АП (день/місяць)
{USERONLINELEFTDAY} - кількість днів оплаченої послуги (0 у разі якщо послугу вимкнено)
{USERONLINETODATE} - дата до якої оплачена послуга (поточна дата у разі, якщо послугу вимкнено

DHCP option82

{HOSTNAME} - dhcp hostname
{REMOTEID} - agent.remote-id
{CIRCUITID} - agent.circuit-id
{IP} - network host ip
{SWITCHIP} - user switch ip
{SWITCHMAC} - user switch MAC/REMOTEID
{SWITCHPORT} - user switch PORT

FreeRADIUS

{LOGIN}
{PASSWORD}
{TARIFF}
{CASH}
{CREDIT}
{DOWN}
{PASSIVE}
{FREEMB}
{IP}
{MAC}
{NETWORK_ID}
{NETWORK_START}
{NETWORK_END}
{NETWORK_IP}
{NETWORK_CIDR}
{NETWORK_DESC}
{RATE}

Друк квитанцій

{CURDATE} - поточна дата
{PAYFORPERIODSTR} - оплата за період (місяць), наприклад: березень 2019, квітень 2019
{PAYTILLMONTHYEAR} - буде замінено на поточний рік + наступний місяць (відповідно до формату дати, вказаного у шаблоні)
{PAYTILLDATE} - сплатити до вказаної дати
{SERVICENAME} - найменування оплачуваної послуги
{CONTRACT} - номер угоди користувача
{REALNAME} - ПІБ користувача
{STREET} - вулиця проживання користувача
{BUILD} - будинок
{APT} - квартира
{PHONE} - телефон користувача
{MOBILE} - мобільний користувача
{TARIFF} - тариф користувача
{TARIFFPRICE} - вартість тарифу користувача
{TARIFFPRICECOINS} - вартість тарифу користувача виражена в копійках
{TARIFFPRICEDECIMALS} - вартість тарифу користувача з двома знаками після коми
{SUMM} - сума до оплати
{SUMMCOINS} - сума до оплати виражена в копійках
{SUMMDECIMALS} - сума до оплати з двома знаками після коми

templating.txt · Востаннє змінено: 2023/02/04 12:08 повз nightfly